Bedrijfsadviseurs

Heeft U plannen voor het verkopen, overdragen of beëindiging van uw bedrijf?
Bent U op zoek om een bedrijf te kopen of om te fuseren?
In alle gevallen is een goede begeleiding noodzakelijk:
Het kopen of verkopen van een bedrijf is een ingewikkeld, intensief en vaak ook een emotioneel proces.
Pors Bedrijfsadviseurs heeft meer dan 10 jaar ervaring in deze materie en dien ten gevolge een groot netwerk.
Wilt u eens van gedachten wisselen over de (toekomstige) verkoop van uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Verkoop van uw onderneming

Onze werkwijze is als volgt:

 • Wij sluiten een verkoopovereenkomst

 • In overleg met U stellen wij een “Kopersprofiel”op

 • In overleg met U bepalen wij de verkoopprijs en overige condities

 • In overleg met U maken wij een (anonieme) informatie memorandum ◦een anonieme blauwdruk van uw onderneming

 • Vervolgens worden kandidaten uit ons netwerk benadert

 • Wij selecteren kandidaten die matchen met uw profiel

 • Uiteindelijk bepaald U welke kandidaten zullen worden uitgenodigd

 • Deze kandidaten moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen

 • Is er een overeenstemming met een kandidaat, dan wordt een intentieverklaring opgesteld

 • Op verzoek van Koper vindt meestal een due-dilligence onderzoek plaats

 • Zijn partijen het volledig eens, stellen wij de definitieve overname contracten op

 • Wij begeleiden U dus door het gehele proces tot de deal rond is

Deze werkwijze heeft onder meer de volgende voordelen:

 • Hoge mate van ontzorging

 • U kunt uit meerdere kandidaten een keuze maken

 • Een beter resultaat doordat wij niet worden gehinderd door emoties en dus objectief zijn

 • Betere prijs vanwege de concurrentie

Mochten Koper en Verkoper beiden met ons een overeenkomst zijn aangegaan zal duidelijk moeten worden hoe Pors Bedrijfsadviseurs in het geheel staat. Normaliter kunnen wij geen “2 Heren” dienen.

Aankoop/Fusie

U wilt een kantoor of portefeuille overnemen of u wilt schaalvergroting door een samenwerkingsverband.

 • U sluit met ons een zoekovereenkomst

 • In overleg met U stellen wij de doelstelling en koopprofiel vast

 • Vervolgens gaan wij op zoek naar passende kandidaten

 • Heeft U een specifiek bedrijf op het oog, zullen wij dit bedrijf gaan benaderen (zo nodig zonder U te benoemen)

Uw voordeel van onze werkwijze:

 • Bij passende kantoren die wij nieuw in verkoop krijgen tijdens onze zoektocht ontvangt U enige tijd voor een brede publicatie bericht zodat U een voorsprong heeft op de markt. In dit geval bent U geen betaling voor uren/ fee aan ons verschuldigd.

 • Door ons grote netwerk kennen wij mogelijk al geschikte kandidaten

 • U heeft exclusiviteit als wij namens U (als aankopende partij) aan tafel gaan (verkopende partij kan ook andere kandidaten hebben)

Mochten Koper en Verkoper beiden met ons een overeenkomst zijn aangegaan zal duidelijk moeten worden hoe Pors Bedrijfsadviseurs in het geheel staat. Normaliter kunnen wij geen “2 Heren” dienen.